VO lesmateriaal

 
 

Coral Spawning

Een artikel uit het Antilliaans Dagblad van 21 september 2021. Het artikel en de bijbehorende video gaat dieper in op de seksuele voortplanting van koralen.
Te gebruiken in de bovenbouw havo/ vwo bij de thema's ecologie, DNA, voortplanting, Mens & milieu. 

Lees het artikel

De werkbladen bij de video’s hebben diverse werkvormen en sluiten aan bij verschillende niveau’s en thema’s. De werkbladen zijn zo gemaakt dat de leerlingen de inhoud van de video’s beter kunnen begrijpen en aansluiten op het boek. Het kan ook zijn dat de leerling het Biologie voor Jou boek moet gebruiken om de specifieke termen op te zoeken/ te herhalen die bij het desbetreffende thema horen. In de lessituatie kunnen leerlingen individueel of in groepjes, tijdens of na het bekijken van de video, werken aan het werkblad.

De antwoorden worden binnenkort als ‘lesbrief docenten’ gemaild naar de docenten biologie Curaçao. Als docent kunt u deze lesbrief ook krijgen door een mail te sturen naar c.hameete@carmabi.org. Heeft u zelf interessante video’s  gericht op de lokale natuur/ ecologie of andere lesideeën horen we dat graag.

Veel plezier met het gebruiken van de werkbladen!


 
 


een artikel uit het antilliaans dagblad van 21 september 2021. Het artikel en de bijbehorende video gaat dieper in op de seksuele voortplanting van koralen.
Te gebruiken in de bovenbouw havo/ vwo bij de thema's ecologie, DNA, voortplanting, Mens & milieu.
 
 

als we het over Karkó hebben denken veel mensen gelijk aan de verschillende manieren om Karkó te eten. En dat is gelijk het probleem van dit unieke dier in onze zee. Bekijk deze video en leer meer over onze mooie natuur onder water. De video is een samenwerking tussen Carmabi Educatie, Queen Conch Hatchery Curacao, en Stichting Uniek Curacao. Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied!

Voor het Voortgezet Onderwijs (vsbo/ havo/ vwo) is deze powerpoint lessenserie gemaakt. De powerpointpresentaties zijn hier te downloaden als PDF. De powerpoint-files zijn te groot (Mb) voor de website. Stuur een mail naar educatie@carmabi.org en de originele powerpoints mailen we via wetransfer.

powerpoint 1: koraalrif
powerpoint 2: koraal
powerpoint 3: het belang van het koraal
powerpoint 4: de bedreigingen het van koraal
powerpoint 5: het beschermen van het koraal
docentenhandleiding

koralenboek

 
 

Oefen in havo 5 (of vwo 5/6) voor het examen met CE-vragen over koralen.

CE havo 2013 I - koraal
CE havo 2013 I - koraal antwoorden
CE havo 2017 II - koraal bedreigd
CE havo 2017 II - koraal bedreigd antwoorden


 
 


AFVALWATER SEHOS VERGIFTIGT MANGROVE - CARIBISCH NETWERK (MAART 2019)


AMIGOE - 23 MEI 2018 - HUIDZIEKTEN RIFVISSEN


lokale vispopulatie kampt steeds vaker met ziekten

Klas:                 onderbouw vwo & bovenbouw havo/ vwo
thema:             ecologie, mens en milieu
trefwoorden:  milieu, biodiversiteit, ziekten, koraalvissen


download:

artikel Amigoe

werkblad bij artikel

artikel met abstract (verdieping)

 
 

SHARKS CARMABI DCNA


video:  Sharks Carmabi DCNA

klas:                 onderbouw vsbo/ havo/ vwo
thema:            biodiversiteit, ecologie
trefwoorden: haaien, beschermen, ecologie, mens & milieu


download:

werkblad

 
 

WHAT HAPPENS WITH OUR SEWER WASTE ON CURACAO


Oefenen met het examen VSBO (tkl). De examenopgaven ‘koraalriffen’ (2016, tweede tijdvak) zijn een goede examentraining voor bovenbouw VSBO-tkl. De video is een interessante lokale aanvulling.

klas:      bovenbouw VSBO tkl
thema:  ecosystemen, symbiose, fotosynthese, broeikaseffect


download:

opgaven 'koraalkillers'

bijlage 'koraalriffen'

uitwerkbijlage

 
 

VROEGE VOGELS - NAAR DE HAAIEN


video: vroege vogels – naar de haaien

klas:                ob havo/ vwo (klas 2/ 3) & bb havo/ vsbo
thema:           mens & milieu, ecologie
trefwoorden: haaien, bewustwording, ecologie, bescherming


download:

werkblad 'naar de haaien'

 
 

FOCUS - OP ZOEK NAAR HET VERDWENEN PLASTIC


video:              focus; op zoek naar het verdwenen plastic.

klas:                 onderbouw havo/ vwo & bovenbouw vsbo

thema:            mens & milieu, afval

trefwoorden: plastic soup, splastic waste, ecologie,  

                         accumulatie in de voedselketen

 
 

FOCUS: KORAALKILLERS


Video:               Focus; Koraalkillers

Klas:                 Onderbouw havo/vwo  Bovenbouw vsbo
Thema:            Inleiding: Mens en Milieu
Trefwoorden:  koralen, ABC-eilanden, blauwalgen,  

                         onderzoek   vervuiling, uitputting, aantasting, 

                         milieu


download:

werkblad koraalkillers


ARTIKEL ANTILLIAANS DAGBLAD '1000 KOEIEN NAAR BANDARIBA'


Artikel: duizend koeien naar bandariba

Klas:                 Onderbouw havo/vwo  Bovenbouw vsbo
Thema:            Mens en Milieu
Trefwoorden:  Bio-industrie, veeteelt, klimaatverandering, 

                          vervuiling, uitputting, aantasting 

                          voedselproductie, milieu


download:

artikel AD

werkblad

link artikel website

 
 

KLOKHUIS 'SPONZEN'


Video:               Klokhuis: ‘Sponzen’

Klas:                 Onderbouw (klas 1) havo/vwo
Thema:            Ordening
Trefwoorden: Organismen, rijken, sponzen, onderzoek, 

                          ongewervelden, stammen


Video:              Klokhuis: ‘Sponzen’

Klas:                 Onderbouw vsbo
Thema:            Ordening
Trefwoorden:  Organismen, rijken, sponzen, onderzoek, 

                          ongewervelden, stammen

download:

knipblad

werkblad vsbo

werkblad havo/ vwo

 
 

KLOKHUIS 'KORALEN'


Video:                Koraal klokhuis

Klas:                   klas 2 havo/ vwo  & vsbo bovenbouw
Thema:              ordening
Trefwoorden:   organismen, rijken, koraal, holtedieren


download:

werkblad koralen

worksheet English version

 
 

MARINE BIOLOGY


Video:             marine biology

Klas:                Bovenbouw havo/vwo

Thema:            Ecologie, Mens en Milieu

Trefwoorden: Bewustwording, Ecologie, Bescherming, 

                         Beroepskeuze, Mariene bioloog, Onderzoek


download:

werkblad Marine Biology   

worksheet English version   


 
 


SHARKWEEK; SUSHAMENTU DI LAMAN


Video:                Sharkweek 3: Sushamentu di laman

Klas:                   vsbo bovenbouw

Thema:              Mens en Milieu

Trefwoorden:  biodiversiteit, klimaatverandering   vervuiling,

                           uitputting, aantasting, milieu


download:

werkbladTribon SharkWeek 3KRANTENARTIKEL (NRC): VERBLEKING VAN KORAALdownload:

artikel NRC   

 
 

ZEMBLA: POISONED PARADISE (ISLA)

 
 

TED WHERE DO CORAL REEFS COME FROM

 
 

TRIBON TA IMPORTANTE


Video:                tribon ta importante
Klas:                   vsbo bovenbouw
Thema:              examentraining, vsbo-tkl 2018, vragen over
                           haaien
Trefwoorden:  evolutie, ademhaling, ecologie


download:

werkblad Tribon SharkWeek Carmabi 2