environmental challenges

educatieprogramma voor het Voortgezet Onderwijs

(bovenbouw vsbo, havo & vwo)


Van afvalwater naar drinkwater


Veel educatieprogramma's gaan over het afval wat zichtbaar is, zoals plastic. Dit educatie-programma gaat verder, door de nadruk te leggen op afval wat minder zichtbaar is, namelijk ons afvalwater. Veel van ons rioolwater komt ongezuiverd in zee en heeft een enorme impact op het marien milieu. Een ideaal onderwerp om met onze jongeren over te brainstormen en naast kennis ook natuurwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen.

De aanwezigheid van water is zo vanzelfsprekend dat we er niet vaak bij stilstaan dat  water heel bijzonder is en noodzakelijk voor het leven zoals wij dat kennen.

In het educatieprogramma 'environmental challenges' dagen we de leerlingen uit om kritisch na te denken, volgens de natuurwetenschappelijke methode van onderzoek; wat is de situatie (observatie), wat is het probleem (onderzoeksvraag), wat kan de oorzaak zijn (hypothese) en hoe kan je dit onderzoeken (experiment).

Wat is de invloed van nutrienten in ons afvalwater op  het koraalrif? Wat zit er in ons afvalwater? Hoe maakt Aqualectra van zeewater hoge kwaliteit drinkwater? Wat zijn de gevolgen van overbevissing op de zeewaterkwaliteit? 

Met dit programma worden leerlingen zich bewust van hun eigen omgeving en ervaren de effecten van menselijk handelen op de natuur.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Met onderstaande voorbeelden maken we lokale milieuproblemen inzichtelijk.

Aqualectra maakt van (zout) zeewater met het proces wat we reverse osmosis noemen (zoet) drinkwater van hoge kwaliteit. Hoe werkt dit proces en wat zijn de gevolgen van watervervuiling op deze methode van drinkwaterproductie.

Curacao heeft niet voldoende capaciteit in de bestaande afvalwaterzuiverings-centrales om afvalwater (rioolwater) te zuiveren. Een groot deel van ons afvalwater komt in de beerput en via het grondwater in zee of het afvalwater wordt direct geloosd in zee. Welke gevolgen heeft dit voor onze ecosystemen?

Het lesprogramma kan worden aangeboden op de locatie Carmabi Piscadera of op de schoollocatie.

voertaal: Engels en Nederlands

Scholen of docenten uit het Voortgezet Onderwijs die meer informatie willen kunnen mailen met c.hameete@carmabi.org

         

 

Local Art

Every city or country has it own special edition design bottle, designed by a local artist or illustrator. With this special edition bottle we want to create awareness for their work and art sector. Art is a vital element for our community. It strengthens local economies and creates jobs for people who care about the community. It is a great way for people  to learn about (their) culture, enjoy artistic experiences, support the  economy and being sustainable by using a reusable water bottle.  

CARMABI education

Charity partner special edition

By purchasing the special edition D-TAP water bottle from Curaçao you donate to CARMABI education. The donation is used specially for the 'environmental challenges' program.
The special edition of the D-bottle is designed by Kokolishi.

Odoo • Text and Image