De lessenserie ‘Onze Leguanen’ is gericht op de flora en fauna van het eiland Curaçao, waarin de leguaan een belangrijke rol vervult. Het is gemaakt op de eindtermen voor het Voortgezet Onderwijs, onderbouw (vsbo-tkl, havo en vwo) en bovenbouw (vsbo-pbl en vsbo-pkl).

De lessenserie bestaat uit drie lessen met drie verschillende thema’s en bij elke les is er een verdiepingsles. Afhankelijk van de samenstelling van de groep en beschikbare tijd kan de docent de onderdelen combineren. Het is wel aan te bevelen de drie basislessen (les 1a, 2a en 3a) in volgorde te behandelen. 

De verdiepingslessen (les 1b, 2b en 3b) vereisen een goede beheersing van het Engels, zijn inhoudelijk een uitdaging voor de betere leerling/ hogere lesniveau’s (of voor de bovenbouw).

De docentenhandleiding leidt de docent stap voor stap door deze lessenserie. Bij elke les is aangegeven welke voorbereidingen er nodig zijn, hoe de les ingevuld kan worden en wat het leerdoel is. 

De lessenserie is gemaakt in samenwerking met Yoni Muggen, de Aeres Hogeschool, de Iguana Specialist Group en de Dutch Iguana Foundation.    

bekijk het lesmateriaal